Insider Meeting Agenda 2015 + Verslag meeting 12/12/2015

Best Märklin Insider Clubleden, 

Op vrijdag 12 december hebben we de laatste Insider Club Meeting van 2014 gehouden.
Het typisch Belgisch winterweertje buiten, een overvolle parking en een kerstmarkt op de terreinen van OVMV hebben ons niet tegengehouden om er een gezellige avond van te maken. 

De volgende agendapunten werden aangesneden:

 1. Agenda punten 2015
 2. Opmaak / Publicatie van een verslag van elke meeting.
 3. Een oude Loc? Eentje van 1981. MAAR…… uiteraard hebben we er iets speciaals mee gedaan………
 4. Videofilm productie Märklin Göppingen
 5. Vragenronde – evaluatie 2014

De volgorde van de agenda werd lichtjes gewijzigd, en we zijn begonnen met punt 2, kwestie van al vanaf het begin een vrijwilliger (Dirk Mertens) te hebben die nota’s kan nemen en een verslagje opmaken van elke Insider vergadering.
Waarom doen we dat? Om iedereen die niet kon of kan aanwezig zijn op één van de vergaderingen toch de kans te geven van iets mee te pikken van wat er besproken werd, welke de laatste weetjes van Märklin Göppingen zijn.  

Behalve het schrijven van een verslag werd ook een vrijwillig gezocht (en gevonden; George Van Damme) om wat foto’s te nemen om bij het verslag te voegen.  
De bedoeling is om het verslag (en enkele foto’s), behalve het eventueel e-mailen naar Insider Club leden, het ook te laten publiceren op de website van Marklin.be. En misschien ooit eens iets ervan te publiceren in het Insider Magazine.  

Zoals in 2014 zullen de Insider Club vergaderingen telkens doorgaan de laatste vrijdag van de maand. Om te vermijden dat een vergadering niet kan doorgaan omdat Hans (Van Den Berge), de “voorzitter”, niet kan aanwezig zijn of verhinderd is, is er overeengekomen dat de vergadering toch zou moeten kunen doorgaan en dat iemand van het “team” (dank je wel Toon J ) de vergadering zal leiden. Indien nodig zal eventueel de agenda aangepast worden.  

Welke onderwerpen zouden aan bod kunnen komen in een Insider Club vergadering?


Hans had reeds een aantal topics doorgekregen van verschillende Club leden en deelde die met de groep. Technische onderwerpen, zoals:

 • Updates van Centraal Station (de “grote” updates), wat is gewijzigd, wat zijn de voornaamste veranderingen/verbeteringen.
 • Installeren van binnenverlichting in personenrijtuigen (Do It Yourself), welke keuzes kunnen gemaakt worden (met sleper, sluitlicht, kortkoppeling, welke kit,  stroom doorvoer koppelingen, enz.)?
 • Motors, welke types, hoe herkennen? Wat zijn de verschillen? Enz.
 • Blokindeling op het spoor, hoe indelen? Hoe programmeren? Automatisch rijden. Welke seinen waar?
 • Uitleg over nieuwe terug melder S88 en hoe te gebruiken (technische uitleg). Eventueel linken met sessie over blok indeling.
 • Nieuwe elektronica.
 • Enz. enz.
Niet technische onderwerpen:

 • Nieuwe modellen, locomotieven, elektronica.
 • Scenery
 • Wagonladingen maken, wheateren van wagons? Dit op het eigen materiaal (zelf mee te brengen !)
Bij de niet technische onderwerpen, zoals scenery zal er niet allen gepraat worden over hoe je het doet maar zullen we effectief de handen uit de mouwen steken en onze eigen “kunstwerkjes” bouwen.
Er kan een kleine financiële bijdrage gevraagd worden om de kosten te dekken van de gebruikte materialen bij scenery of ombouwactiviteiten. 
Meer informatie zal gegeven worden bij het opmaken van de gedetailleerde agenda als er sprake is van en activiteit waar materialen bij betrokken zijn. 
Dit geeft ons al een idee van het aantal mogelijkheden die er zijn, de lijst is niet natuurlijk niet eindig. Velen van jullie zullen zeker nog genoeg interessante onderwerpen vinden en kunnen aangeven die aan bod zouden kunnen komen.  De enige beperking die er is, is in het vinden van de benodigde avonden om het grote aantal onderwerpen te kunnen behandelen.  
Na de opsomming van de mogelijke onderwerpen werd begonnen met het vastleggen van de agenda voor 2015 en de onderwerpen “Thema’s” die we aan bod zouden willen laten komen gedurende die avonden.  Elke Insider Club vergadering heeft een aantal vaste onderwerpen en één hoofdthema. De vaste punten van de agenda zijn:
 • Nieuws en weetjes uit de wereld van Märklin.
 • Voorstelling pas uitgekomen lok.
 • Feedback over de vorige vergadering.
 • Het hoofdthema/onderwerp.
 • Afspraken volgende vergadering.
 • Uitwisselen van gegevens over beurzen, interessante weetjes van Club leden, vragen, enz.
De agenda kan, indien nodig aangepast worden aan de realiteit en eventuele nieuwe dingen, zoalds de beurs van Nürnberg. 

Hoe ziet de hoofdthema/onderwerp agenda voor 2015 eruit?


Datum Hoofd Onderwerp / Thema
Vrijdag 30/01/2015      Blokindeling op de baan (gebaseerd op actuele plannen van Insider Club leden
Vrijdag 27/02/2015 Scenery. Wagonlading maken gebaseerd op 4694
Vrijdag 20/03/2015 Seinen
Vrijdag 24/04/2015 Binnenverlichting Digitaal of Analoog? Stuurstandvoertuig en licht?
Vrijdag 29/05/2015 Wheateren goederen wagon
Vrijdag 26/06/2015 Wagonladingen, kolen, erts, container
Vrijdag 31/07/2015 Draaischijf, rolbrug
Vrijdag 28/08/2015 Motoren
Vrijdag 25/09/2015 Wheatering personenrijtuigen (op eigen materiaal)
Vrijdag 30/10/2015 Tergmelding Centraal Station + Computer
Vrijdag 27/11/2015 Wat met afgedekte ladingen, open wagons?
 
Na deze lange planning sessie was het tijd om wat dingen te bespreken over onze hobby: “treintjes”!   (Hans had een locomotief mee die omgebouwd was. Wat was er juist omgebouwd? Op wat te letten? Wat kan en  wat kan er niet? 
Hans had 2 locomotieven (3058:E151 en 3042: E111 productie 1981) mee die omgebouwd waren.
Wat was er juist omgebouwd?
Op welke details te letten?
Wat kan en wat kan niet?
De E151 werd gedigitaliseerd, koppelingen aangepast naar de nieuwe norm en door Toon geweathered.
De E111 was nog in de oorspronkelijke toestand. Hierdoor konden we zien wat de mogelijkheden (en de kostprijs) zijn van een revisie.
   

    Toon had nog wat van zijn speeltjes meegebracht die geweathered waren. Een locomotief (een origineel + een bewerkt model) en tankwagons.)    
   
  Ondertussen werd een video geprojecteerd over diorama bouw, met extra uitleg van Toon. Rechts een voorbeeld van het soort Diorama bouw dat enkele van de Insider Club leden aan het (na)bouwen zijn onder zijn deskundige leiding.
     
 
Laatste onderwerp dat deze avond aan bod kwam was het event in Göppingen in september 2015.
Wie zou er eventueel naar toegaan? Kunnen we wat afspreken om eventueel als groep het bezoek af te leggen?  Open vraag waar we in de toekomst zeker nog op terug zullen komen.  
Laat ons weten wat je van de agenda van 2015 vind en we hopen dat jullie even enthousiast zijn als wij.

Afspraak op vrijdag 30 januari 2015 in de lokalen van:
OVMV
Tragel 6D
9300 Aalst  

Voor de Insider Club leden die ingeschreven hebben op de Diorama bouw de data voor de afwerking sessies zijn: 09 januari, 6 en 13 februari 2015.  

« Zurück