Omruilactie booster 60173

Omruilactie van de booster 60173 met de booster 60174

 

Omruilactie van de booster 60173 met de booster 60174


Evolutie van het Marklin systeemconcept


Marklin heeft steeds het principe van de zogenaamde gemeenschappelijke massaleiding voor zowel het rijbedrijf als de aansluitingen van magnetische accessoires, toegepast.
Dit met uitzondering van de Central Station 60213, waarbij de booster 60173 slechts aangesloten kon worden door bij de overgang tussen twee stroomkringen naast de middenleider ook de twee spoorstaven te isoleren.
Dit heeft soms tot verwarring bij de gebruikers geleid omdat behalve de extra aan te brengen isolaties, het niet meer mogelijk was om schakelingen die op de gemeenschappelijke massa aangesloten waren volledig te benutten.


Gemeenschappelijke massaleiding weer als standaard
De nieuwe booster 60174 werkt volgens een gewijzigd principe, waardoor het weer mogelijk is de gemeenschappelijke massa als retourleiding (de oude situatie) te benutten. Hiervoor wordt een galvanische scheiding benut, die ongewenste verbindingen tussen de diverse apparaten voorkomt. Ook de laatste versie van de Central Station wordt af fabriek uitgerust met deze galvanische scheiding. Zie de aansluitschema’s.


Gratis omruilactie

Wij bieden graag ook aan de bezitters van de oudere booster 60173 de mogelijkheid om opnieuw de gemeenschappelijke massa te kunnen gebruiken. Hiervoor kunnen zij hun booster 60173 voor de actuele versie 60174 omruilen. Dit gebeurt uit coulance en zonder erkenning van enige aansprakelijkheid. De omruiling geldt niet voor de andere boosters 6015 of 6017.Voor de omruiling kunnen de gebruikers zich rechtstreeks tot hun verdeler wenden, of tot
Gebr. Märklin & Cie GmbH
Reparaturservice
Stichwort: Boostertausch
Stuttgarter Strasse 55-57
73033 Göppingen
DeutschlandNuttige aanbevelingen
  • Vermogen. De booster 60174 zal in de toekomst gebruikt kunnen worden met de nieuwe schakelnetdeel 60101 met een maximaal uitgangsvermogen van 100 VA. Dit in tegenstelling tot de booster 60173.
  • Belangrijk: De gemeenschappelijke massa staat in verbinding met alle apparaten welke rechtstreeks met de spoorstaven verbonden zijn. Trafo’s of schakelnetdelen welke de Central Station of de boosters voeden, mogen niet aanvullend met de massa van de spoorstaven verbonden zijn, daar anders de interne opwekking van de digitale spanning kortgesloten wordt. Daarom mogen deze apparaten uitsluitend te worden gebruikt voor de voeding van besturingsapparaten, en niet voor de voeding van welk ander apparaat op de baan dan ook.
  • Men kan in de toekomst ook een apparaat zonder galvanische scheiding blijven gebruiken. Daarom in het niet nodig om de Central Station 60213 of 60214 om te ruilen. Dergelijke omruil wordt door ons niet toegepast.

Wij willen graag benadrukken dat het hier niet om een technische mankement van de booster 60173 gaat. Marklin ruilt uit eigen beweging de boosters om zodat de nieuwe toegepaste techniek probleemloos aansluit met de bestaande technische principes.  

« Zurück