Bescherming data

 1. Bescherming data

  Märklin hecht de hoogste waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Omdat de databescherming bij Märklin daarom ook een hoge positie inneemt, worden uw persoonlijke data onder inachtneming van de geldende bepalingen in de wet persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. Uw data worden door Märklin noch gepubliceerd noch aan derden doorgegeven.
 2. Persoonsbetrokken data

  In principe kunt u onze website bezoeken zonder persoonsbetrokken data achter te laten. Informatie die met de toegang tot de website van Märklin verbonden zijn, worden anoniem opgeslagen. Een link naar uw persoon is niet mogelijk. Persoonsbetrokken data worden alleen dan opgeslagen als ze door u, bijv. in het kader van een formulier, ter beschikking gesteld worden. Wij behandelen uw gegevens met volledige verantwoordelijkheid en volgens de wettelijke bepalingen.
 3. Gebruik data

  Märklin verzamelt, verwerkt en gebruikt uw overgedragen persoonsbetrokken data alleen voor zover deze voor de afwikkeling van aanvragen of opdrachten noodzakelijk is. Onder bepaalde omstandigheden geschiedt voor de vereenvoudiging van deze opdrachten een uitwisseling van uw data met een derde die bij de afwikkeling van de opdracht betrokken is. Daar bovenuit zullen uw data niet aan derden doorgegeven of aan andere landen overgedragen worden, behalve wanneer Märklin op grond van dwingende wettelijke voorschriften daartoe verplicht is of dat u dat zelf bepaalt. De persoonsbetrokken data, die u ons overdraagt (bijv. uw naam en uw adres of email-adres) willen wij ook, onder voorbehoud van uw herroeping, die u te allen tijde – ook later nog – kenbaar kunt maken, gebruiken om u te gelegener tijd over onze producten en diensten en vernieuwingen te informeren.
 4. Datacodering

  Als uw persoonsbetrokken data aan ons overgedragen worden, dan worden deze met het SSL-procédé (Secure-Socket-Layer) gecodeerd. Door het gebruik van het SSL-procédé worden uw data, voordat ze aan de Märklin-Server overgedragen worden zodanig vervreemd, dat een derde ze niet reconstrueren kan. In het kader van dit codeerprocédé wordt bovendien gegarandeerd, dat uw data uitsluitend naar die server gestuurd worden, waardoor ze ook gevraagd werden.
 5. Cookies

  Cookies dienen om het gebruik van het internet en de communicatie te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine tekstdata, die onze website aan uw browser stuurt en die daar tijdelijk bewaard worden. Een cookie bevat alleen data, die een server afgeeft of/en de gebruiker op verzoek invoert. Ze bevatten dus zuiver technische informatie, geen persoonlijke data. Het exclusieve doel bestaat er dus in ons aanbod zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen en u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk vorm te geven.

  Als u dat wenst, kunt u opslag van cookies via uw webbrowser generaal onderdrukken of beslissen of u per opmerking opslag wenst of niet. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben, dat enkele bladzijden niet meer correct weergegeven worden.
 6. Akkoordverklaring

  Met het gebruik van onze internet-pagina’s gaat u akkoord met de beschreven opslag en het gebruik van uw data. Door de invoer van uw persoonlijke data verklaart u zich akkoord met de beschreven verwerking van de data en hun gebruik.
 7. Recht op informatie

  Vanzelfsprekend informeren wij u graag over het gebruik van uw aan ons toevertrouwde persoonlijke data. U hebt recht op informatie over uw opgeslagen persoonsbetrokken data en recht op correctie van onjuiste data, blokkering en verwijdering. U kunt ook het gebruik van persoonsbetrokken data voor reclamedoeleinden op elk moment intrekken (info@maerklin.de).
 8. Bereik geldigheid / Links

  De verklaring omtrent de bescherming van de data geldt uitsluitend voor de Märklin-website. Op de uitvoering en de inhoud van websites, die met onze pagina’s door zogenaamde links verknoopt zijn, hebben wij geen invloed en wij kunnen niet controleren, hoe de aanbieder van de gelinkte website met uw informatie omgaat, zodat onze verklaring bescherming data en ons verantwoordelijkheisbereik zich niet over die website uitstrekt.
 9. Analyse webmethode

  Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google’). Google Analytics gebruikt zgn. „Cookies’, tekstdata, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie opgewerkte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de websiteactiviteiten voor de websitebedrijver samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie in voorkomend geval aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover een derde deze data in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een juiste instelling van uw browser software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verkregen data door Google in de hiervoor beschreven soort en manier inclusief de hiervoor genoemde doelen.